17 abril 2011

Joan Valent i els infants

Amb molta il·lusió estic apropant la música contemporània d'en Joan Valent als escolars . El tema de les Quatre Estacions és ric i adequat per preparar una activitat on paraula (un conte i molts de poemes) pintura i música complementen bé un panòrama artístic que ajuda a desenvolupar la sensibilitat. Amb anèctotes, endevinalles, mirades pel caleidoscopi i petits instruments de percussió, acompanyen ordenadament, la música de les quatre pel·lícules de M.Capellà

No hay comentarios: